Pedagógiai és családsegítő munkatárs tanfolyam Szegeden

szegedi tanfolyam
Érdeklődj most tanfolyamunkra

385.000 Ft
kamatmentes részletre is
Tananyag díja: ingyenes
Vizsgadíj: ingyenes
Tervezett indulás: 2015 október – érdeklődj a részletekről!
Hossz: 9 hónap
Ütemezés: heti 5×6 óra 8:00-12:00
Szeged
Érdeklődj most tanfolyamunkra

szegedi tanfolyam

Milyen előnyök várnak Rád felnőttképzőnkben, tanfolyamainkon?

Milyen előnyök várnak Rád ebben a szegedi iskolában és ezen a tanfolyamon?

a tanfolyamon profi, tapasztalt oktatók várnak
gyakorlatorientált oktatás
korszerű, gyors, a kor elvárásainak megfelelő eszközök
rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket.
Szeged belvárosában zajlik az oktatás
Érdeklődj most tanfolyamunkra

Pedagógiai és családsegítő munkatárs

A szakképesítés OKJ száma: 54 140 02

Jellege: államilag elismert szakképesítést adó (OKJ)

Jelentkezés feltétele: érettségi, egészségi alkalmasság
Képzési idő: 1106 óra (9 hónap, elmélet összesen 666 óra, napi 6 tanórában gyakorlat
összesen 440 óra, napi 8 tanórában, gyakorlati helyeken kihelyezve)

Gyakorlati foglalkozások: nyári táborok, diákotthonok, szociális intézmények, gyermekotthonok,
gyermek rehabilitációs intézmények.

Várható indulási idő: igény szerint, a létszám alakulásától függően

A szakma rövid leírása:
A Pedagógiai- és családsegítő munkatárs részt vesz a közvetett pedagógiai munkában, illetve
annak előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és az óvodai
foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. A pedagógus tanórai, foglalkozási felké-
szülését segíti, szemléltetőeszközök készítésével és adminisztrációs feladatok ellátásával.
Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Gondozási feladatokat
végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításá-
ban. Felügyeli, kíséri a gyermekeket, tanulókat vagy csoportokat. Kapcsolatot tart az intézmény
fenntartójával, az ifjúsági referenssel és/vagy ifjúságsegítővel, gyermekvédelmi felelőssel,
valamint a szociális és jóléti intézményekkel. Kapcsolatba lép a hátrányos helyzetű
gyerekekkel és családjaikkal. Hátrányos helyzetű gyereket, családot támogat. Családpedagógiai
gondozási feladatokat végez. Részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban,
dokumentálásban.

Szakmai követelménymodulok:

11464-12 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
11497-12 Foglalkozás I.
11467-12 Oktatási tevékenység
11490-12 Foglalkozás II.
11468-12 Kapcsolat a családokkal
11500-12 Munkahelyi egészség, biztonság
11469-12 Családpedagógiai gondozás Környezeti fenntarthatósági ismeretek

A vizsga részei: Gyakorlati vizsgatevékenység, komplex szóbeli vizsgatevékenység.

Vizsgára bocsátás feltétele: sikeres modulzáró vizsga, valamint a hallgatónak
maradéktalanul teljesítenie kell a képzési programban előírt követelményeket, és a képzési
szerződésben vállalt kötelezettségeket.

Megszerezhető képesítés: Államilag elismert országos érvényű szakképesítő bizonyítvány

Elhelyezkedési lehetőségek: Állami, egyházi és magán óvodákban, iskolákban.Milyen előnyök várnak Rád ebben a szegedi iskolában és ezen a tanfolyamon?

a tanfolyamon profi, tapasztalt oktatók várnak
gyakorlatorientált oktatás
korszerű, gyors, a kor elvárásainak megfelelő eszközök
rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket.
Szeged belvárosában zajlik az oktatás
Érdeklődj most tanfolyamunkra
szegedi tanfolyam